Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
13

I C 1019/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2022-01-19

Data publikacji: 2022-04-05

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1019/21 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie w Wydziale I Cywilnym w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia Marta Knotz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu uproszczonym sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w B. przeciwko K. G. o zapłatę oddala powództwo. (sędzia Marta Knotz) Sygn. akt I C 1019/21 UZASADNIENIE Powód (...)
Czytaj więcej»

I C 1558/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-08-17

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 1558/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia SR Marta Knotz Protokolant: Adam Jędrys po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 sierpnia 2017 roku sprawy z powództwa K. P. przeciwko (...) Towarzystwo (...) spółce akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Towarzystwa (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz powódki K. P. kwotę 4.098 zł (cztery tysiące dziewięć
Czytaj więcej»

V GC 1234/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2023-04-03

Data publikacji: 2023-05-05

trafność 100%

Sygnatura akt V GC 1234/17 UZASADNIENIE Towarzystwo (...) S.A. w W. wniosło pozew do Sądu Rejonowego w Gdyni przeciwko (...) S.A. w S. domagając się zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 43.949,20 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 26.08.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1.01.2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego. Uzasadniając pozew powód wskazał, że dnia 4.04.2014 r. doszło do kolizji drogowej, ż
Czytaj więcej»

V GC 274/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2016-05-06

Data publikacji: 2016-12-08

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt V GC 274/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 8 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Koszalinie V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Pietkowski Protokolant: st. sekr. sąd. Żaneta Morawska po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2016 r. w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o wyłączenie wspólnika I oddala powództwo; II znosi
Czytaj więcej»

I C 494/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2021-10-14

Data publikacji: 2021-11-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 494/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie w I Wydziale Cywilnym w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia Marta Knotz po rozpoznaniu w K. na posiedzeniu niejawnym skargi pozwanej D. O. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko D. O. o zapłatę 1 uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany prz
Czytaj więcej»

I C 332/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2020-09-01

Data publikacji: 2021-02-22

trafność 100%

Sygn. akt I C 332/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia Marta Knotz Protokolant: sekr. sąd. Sabina Dębiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2020 roku sprawy z powództwa Z. B. przeciwko (...) Bank (...) spółce akcyjnej w W. (poprzednio Bank (...) spółka akcyjna we W. ) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Bank (...) spółki akcyjnej w W. (poprzednio Bank (...
Czytaj więcej»

I C 380/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2020-08-04

Data publikacji: 2021-02-22

trafność 100%

Sygn. akt I C 380/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie w I Wydziale Cywilnym w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia Marta Knotz po rozpoznaniu w K. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa P. G. przeciwko (...) spółce akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz powoda P. G. kwotę 22.196,18 zł (dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemnaście groszy) wraz z odsetkami
Czytaj więcej»

I Co 615/21

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2021-11-15

Data publikacji: 2021-12-03

trafność 100%

Sygn. akt I Co 615/21 POSTANOWIENIE Dnia 15 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: sędzia Marta Knotz po rozpoznaniu w K. na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Banku (...) spółki akcyjnej w W. z udziałem dłużników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. , M. W. , W. W. , D. C. , W. C. prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie K. C. pod sygnaturą Km 4921/19 na sk
Czytaj więcej»

V GC 64/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2015-08-28

Data publikacji: 2016-12-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości mogą być dochodzone nawet przed zakończeniem postępowania upadłościowego
Sygn. akt VGC 64/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Koszalinie V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Krzysztof Pietkowski Protokolant st. sekr. sąd. Żaneta Morawska po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2015r. w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa B. D. przeciwko D. K. o zapłatę I. zasądza od pozwanego D. K. na rzecz powoda B. D. odsetki ustawowe od kwot: - 12.944,52 zł od dnia 15 maja 2013r. do dnia zapłaty; - 4.613
Czytaj więcej»

I C 865/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2019-08-22

Data publikacji: 2021-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 865/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Marta Knotz po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2019 roku w Koszalinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Banku (...) spółki akcyjnej w W. przeciwko A. P. o zapłatę 1 uchyla nakaz zapłaty w postępowania nakazowym Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 4 grudnia 2018 roku w spawie I Nc 3351/18 i oddala powó
Czytaj więcej»